Portföljstruktur

Novestras innehav 

Per den 31 mars 2016

(Denna sida uppdateras i samband med offentliggörandet av delårsrapport för perioden 1 jan – 30 jun 2016)

Portföljbolag, Koncernen
Bolag Redovisat värde MSEK Ägarandel, %
Swiss Picturebank AG
Online storage and back-up service
0,1 25,0
Strax Group GmbH
Service company/mobile phones
202,3 27,0
WeSC AB
Lifestyle brand
 9,4 11,5
Summa investeringar 149,9

Comments are closed.