Ledning och anställda

JOHAN HEIJBEL (född 1975) är verkställande direktör sedan 2006 och har tidigare varit Novestras CFO, från 2002, och controller och investment manager, från 2001. Han har även varit ekonomi- och redovisningsansvarig i Novestra som konsult från det att bolaget grundades 1997. Tidigare uppdrag innefattar bl a styrelseuppdrag i Qbranch AB och Explorica Inc. Utbildning: Fristående kurser i företagsekonomi och juridik, bland annat vid Uppsala Universitet och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Styrelseuppdrag bl a: New Diino AB, Novestra Financial Services AB, Strax Group GmbH samt We International AB och övriga dotterföretag inom WeSC koncernen.

RUTH LIDIN (född 1968) är koncerncontoller sedan 2005 och har varit verksam inom Novestras ekonomifunktion sedan 2001. Hon har tidigare varit verksam vid Medtronic-Synectics som Export Manager och sedermera var hon verksam vid ArthroCare Europe. Utbildning: Logistikstudier, RT College samt studier i ekonomi vid Företagsekonomiska Institutet.
Styrelseuppdrag: Novestra Financial Services AB och New Diino AB. 

Comments are closed.