Revisorer

AB Novestras revisorer väljs av årsstämman årligen. Vid årsstämma den 26 april 2016 valdes:

KPMG AB med Mårten Asplund (född 1972) som huvudansvarig revisor.

Comments are closed.