Novestra är ett oberoende investmentbolag med aktieinnehav i såväl privata som publika företag.

Novestras affärsidé är att investera i små och medelstora företag vars verksamheter har betydande tillväxtmöjligheter och värdeutvecklingspotential.

Diino | Sverige | www.diino.com

Diino

WESC | Sverige | www.wesc.com

wesc

STRAX | USA | www.strax.com

STRAX

Explorica | USA | www.explorica.com

explorica

Explorica är en arrangör av utbildnings- och studieresor. Bolaget grundades år 2000 av ett team med lång erfarenhet från resebranchen och utbildningsresor. Bolaget har sitt huvudkontor i Boston, och bedriver verksamhet i USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Mexiko.Explorica har specialiserat sig på att arrangera utbildningsresor för studenter i samarbete med lärare och skolor. Idag erbjuder Explorica både internationella och inhemska resor i USA och Kanada. De internationella resorna går huvudsakligen från USA och Kanada till Europa under sommarhalvåret. Den största delen av de internationella reseprogrammen säljs åtta till tolv månader innan det faktiska resandet och bolaget har därför en god överblick över framtida verksamhetsomfattning.

Under 2009 reste cirka 40 000 amerikanska och kanadensiska studenter i åldern 13-18 år med Explorica och sedan starten har cirka 200 000 studenter rest med bolaget.

Comments are closed.