Novestra är ett oberoende investmentbolag med aktieinnehav i såväl privata som publika företag.

Novestras affärsidé är att investera i små och medelstora företag vars verksamheter har betydande tillväxtmöjligheter och värdeutvecklingspotential.

Diino | Sverige | www.diino.com

Diino

Diino erbjuder bland annat online-lagring och backup-lösningar till privatkunder samt systemlösningar till företagskunder som vill kunna erbjuda dessa tjänster till sina kunder under eget varumärke. Diino grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm samt försäljningskontor i USA och Mexiko.Tjänsten Diino är en kombinerad mjukvaruapplikation och online-tjänst som enkelt och säkert ger användaren möjlighet att lagra, dela, publicera och ta backup av sina digitala filer. Dessa filer nås sedan från en dator, mobiltelefon eller handdator var som helst, när som helst.

Under 2008 utvecklade och lanserade Diino en ny plattform som har en rad fördelar i jämförelse med den gamla. Däribland möjligheten att erbjuda white label-lösningar, enklare integration med partners egna tjänster och ökad användarvänlighet för kunden.

WESC | Sverige | www.wesc.se

wesc

WeSC är ett varumärke med rötter i skateboardkulturen som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “street fashion”. Bolaget grundades år 2000 av bland andra Greger Hagelin och Mattias Hallencreutz, som båda fortfarande är verksamma i bolaget. Bolaget har kontor i Stockholm och Los Angeles. Novestra investerade i WeSC 2008 och finns representerat i bolagets styrelse.WeSCs vision är att bli världens främsta varumärke inom sitt segment. En av WeSCs största framgångsfaktorer är dess varumärke som baseras på trovärdighet och en stark företagskultur. En annan framgångsfaktor är bolagets innovativa och effektiva marknadsföringsmetod, där WeSC kommunicerar via s.k. We-aktivister – informella varumärkesambassadörer. We-aktivisterna utgörs av alltifrån skådespelare, artister, skejtare och snowboardåkare till fotografer, musiker och konstnärer, samt andra kända och okända personer som är erkända i sin nisch.

STRAX | USA | www.strax.com

STRAX

Strax utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefontillbehör, huvudsakligen till mobiloperatörer och återförsäljare i Europa. Strax grundades 1996 av isländska entreprenörer och har sitt huvudkontor i Köln.Strax är idag en distributör av mobiltelefontillbehör och har distributionsavtal med alla ledande mobiltelefontillverkare som Apple, Nokia, Samsung och Sony Ericsson, samt med varumärken som SanDisk, Parrot och Jabra. I december 2005 förvärvade Strax en tysk konkurrent och idag står försäljning av mobiltelefontillbehör för huvuddelen av försäljning och resultat.

I Strax produktportfölj finns idag över 4 500 olika mobiltelefontillbehör från flertalet ledande mobiltelefonproducenter samt från Strax eget varumärke Xqisits produktlinje. Strax produktsortiment kompletteras med ett brett utbud av tilläggstjänster som bl a innefattar logistik, marknadsföring, POS management och e-handel.

Explorica | USA | www.explorica.com

explorica

Explorica är en arrangör av utbildnings- och studieresor. Bolaget grundades år 2000 av ett team med lång erfarenhet från resebranchen och utbildningsresor. Bolaget har sitt huvudkontor i Boston, och bedriver verksamhet i USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Mexiko.Explorica har specialiserat sig på att arrangera utbildningsresor för studenter i samarbete med lärare och skolor. Idag erbjuder Explorica både internationella och inhemska resor i USA och Kanada. De internationella resorna går huvudsakligen från USA och Kanada till Europa under sommarhalvåret. Den största delen av de internationella reseprogrammen säljs åtta till tolv månader innan det faktiska resandet och bolaget har därför en god överblick över framtida verksamhetsomfattning.

Under 2009 reste cirka 40 000 amerikanska och kanadensiska studenter i åldern 13-18 år med Explorica och sedan starten har cirka 200 000 studenter rest med bolaget.

Comments are closed.