Informationsmaterial

Prospekt Novestra 2016

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i AB Novestra

Inlösenbroschyr 2016

Information till  aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 2,45 kroner per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande.

Inlösenbroschyr 2016

Skattefrågor i Sverige vid utdelning av aktier 2016
Information till aktieägare som erhåller aktier och andelar i WeSC 2016.

Skattefrågor i Sverige vid utdelning av aktier

Skatteverkets meddelanden SKV 2016:6
Information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i AB Novestra (numera Strax AB)

Skatteverkets meddelanden inlösen 2016

Skatteverkets allmänna råd SKV 2016:8
Information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i AB Novestra (numera Strax AB)

Skatteverkets allmänna råd inlösen 2016

Skatteverkets allmänna råd utdelning SKV 2016:9
Information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB

Skatteverkets allmänna råd utdelning WeSC 2016

Comments are closed.