2014-04-08 Årsredovisning 2013 samt nytt datum för årsstämma och delårsrapport 2014

NOVESTRA: ÅRSREDOVISNING 2013 SAMT NYTT DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA OCH DELÅRSRAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2014

Novestra har idag publicerat årsredovisningen för 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.novestra.com.

Årsstämma är planerad till den 19 maj 2014 klockan 16.00 och samma dag kommer delårsrapporten för det första kvartalet 2014 att offentliggöras.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i årsredovisningen är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. AB Novestra har offentliggjort bokslutskommunikén, inklusive delårsrapporten för det fjärde kvartalet.  Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2014 klockan 08.55 genom pressmeddelande och på webbplatsen www.novestra.com. Årsredovisningen har offentliggjorts på Novestras webbplats den 8 april 2014 klockan 14.00

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav i  Explorica, Inc., Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

 Novestras aktie finns noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

Comments are closed.