Valberedning

Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, val och arvodering av revisorer, samt förslag till regler för valberedningen inför nästa årsstämma. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de företräder offentliggörs senast sex månader före årsstämman.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag via e-post till stamm@novestra.com eller med brev till AB Novestra, Att: Valberedningen, Grev Turegatan 3, 4tr, 114 46 Stockholm.

Valberedning inför årsstämma 2015

Valberedningen består av Theodor Dalenson utsedd av Nove Capital Master Fund Ltd tillika styrelseordförande i AB Novestra, Thomas Berg som representant för Anchor Secondary 4KS och Per Åhlgren utsedd av GoMobil Nu AB.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse (PDF)

Comments are closed.