Revisorer

AB Novestras revisorer väljs av årsstämman årligen. Novestras revisorer, som valdes vid 2015 årsstämma, är:

KPMG AB med Mårten Asplund (född 1972) som huvudansvarig revisor.

Comments are closed.