NOVESTRA: DISCLOSURE NOTICE

AB Novestra has disposed of an additional 410,000 shares in JC AB (publ). After the disposal, Novestra’s holding amounts to 140,905 shares corresponding to 1.5 percent of capital and votes in the company.

For further information please contact Mr Theodor Dalenson, Chairman, phone No. +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Pergo (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.
För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

Comments are closed.