Styrelse

Novestras styrelse består av fem ordinarie ledamöter.

BERTIL VILLARD (född 1952), valdes till styrelseordförande vid årsstämman den 26 april 2016. Har varit styrelseledamot i Novestra sedan 2003, och är advokat och partner i Advokatfirman Vinge AB. Han har tidigare bl a arbetat som bolagsjurist för Swedish Match AB, Stora Kopparberg AB och Esselte AB (chefsjurist), samt som chef för Corporate Finance-avdelningen på ABN Amro Alfred Berg Fondkommission. Utbildning: Jur. kand., Stockholms Universitet.

Övriga styrelseuppdrag bl a: Landsort Care AB, .2 och 3 AB, Cleanenergy AB, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Mercuri International AB, Polaris A/S samt Gränges AB.

ANDERS LÖNNQVIST (född 1958), styrelseledamot sedan 2000, har varit verksam inom ett flertal utvecklings- och investmentbolag, bl a Hevea AB, Investment AB Beijer och Schatullet AB. Anders Lönnqvist är styrelseordförande och tillika ägare till Servisen Group AB. Utbildning: Ekonomistudier, Stockholms Universitet.

Övriga styrelseuppdrag bl a: Nouvago Capital AB (ordförande), Stronghold Invest AB (Newsec) (ordförande), SSRS Holding AB (Elite Hotels),Opus Group AB,WeSC AB och Rental United mfl.

GUDMUNDUR PALMASON (född 1968), valdes som styrelseledamot vid årsstämman den 26 april 2016, är verkställande direktör för Strax GmbH. Utbildning: Jur.kand. Islands universitet, LLM, Miamis universitet. MBA, Miamis universitet.

Övriga styrelseuppdrag bl a: styrelseordförande i Zymetech ehf., Urbanista AB, Gear4, Viss ehf., Fortus hf., XOR ehf., SRX ehf., Enzymatica AB, SRX Limited och TLF BV.

INGVI T. TOMASSON (född 1968), valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 26 april 2016, är verkställande direktör och styrelseledamot för IK Holdings, Strax Americas, Inc. Utbildning: Diplom i Hospitality Management, FIU.

Övriga styrelseuppdrag bl a: styrelseledamot IK Holdings Ehf., SRX Limited, Strax Group GmbH, Strax (UK) Ltd, Strax Asia Ltd och HBT Ehf.

MICHEL BRACKÉ (född 1963), valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 26 april 2016, är verkställande direktör, styrelseordförande och ägare av MRM-Advice KB. Utbildning: Master i Applied Arts, LUCA, School of Arts i Bryssel. Studier i marknadsföring vid Ehsal, College of Economics i Bryssel samt PLD och PLDA vid Harvard Business School.

Övriga styrelseuppdrag bl a: Styrelseordförande i MRM-Advice AB.

 

Comments are closed.